Fotos

Serravalle Jazz Aug – 2019 – photo by Simone Chelucci

 

Serravalle Jazz Aug  – 2019 – Photo by Annamaria Lucchetti

 

Serravalle Jazz Aug  – 2019 – Photo by Stefano De Cecio